14. 3. 2019

Proč umět ovládat střelné zbraně?

Od devene

Ano, dnes u nás vládne mír. Alespoň tedy zdánlivý mír. Ale je to opravdu stabilní a nezměnitelná věc? Jak jsou dnes naši muži i ženy připraveni bránit sebe i svou zem? Popravdě řečeno, moc ne. Povinnou vojenskou službu už dávno zrušili, muži, kteří jí prošli, stárnou, ale co za dvacet, třicet nebo padesát let? Bude tu dostatečné množství osob schopno ubránit alespoň sami sebe?
ruka s pistolí
A jsou toho schopni dnes? V okolních státech i u nás vše vře a vyostřuje se následkem uprchlických vln a uprchlické krize. A bohužel, ne všichni uprchlíci jsou slušní lidé, kteří chtějí v poklidu žít a pracovat. Mnoho z nich je náboženskými fanatiky, kteří chtějí ostatní přivést ke své víře, Chtějí, aby je svět poslouchal a oni mu vládli. A ti, kdo nevěří v jejich jedinou a pravou víru, jsou jejich nepřáteli, kteří si zaslouží zemřít. Tak tito uprchlíci i jiní organizují a realizují teroristické útoky, napadají a zneužívají ženy i děti. A svět se krůček po krůčku blíží k další světové válce.
Jak to změnit? Především je nutné, aby se o změnu zasloužil každý občan. Každý plnoletý člověk, ať už žena či muž, by se měli zajímat o dění ve světě i u nás. Také by měli být připraveni v případě krize chránit svou rodinu a své nejbližší, i svou zem. A jak toho dosáhnout?
náboje u zbraně
V první řadě je nutné, aby se každý naučil rozumně a s uvážením používat střelné zbraně tak, aby zbytečně neplýtval náboji a dokázal dobře zasáhnout cíl. K tomu ovšem je potřeba nejen psychická vyrovnanost, ale také dostatek kvalitního tréninku ve střelbě na cíl. Tento trénink se dá provádět zcela bezpečně na některé z mnoha střelnic, které k tomuto účelu slouží. Každý se zde naučí nejen trefit cíl, ale také jak zbraň čistit a udržovat, aby její použití bylo bezpečné.
Proto neváhejte a ve volném čase se vydejte začít s tréninkem na nejbližší střelnici. Získáte tak nejen novou adrenalinovou zkušenost, ale také praxi, která se Vám v budoucnu může hodit.