20. 3. 2021

Měření ve strojírenství

Od devene

Měření je ve strojírenství velmi často zapotřebí, a proto potřebujeme samozřejmě vhodná měřidla. Mezi ně můžeme rozhodně zařadit přesné měrky Johansonky.

Měření ve strojírenství

Digitalizace

Při výrobě k kontrole všech možných součástí musíme vědět na určitou přesnost jaký je daný rozměr na výrobku, aby nám vyhovoval. Ke zjištění se používají měřidla, jenž mají mnohem přísnější tolerance než třeba výrobky, aby bylo zajištěno správné měření. Mezi nejpoužívanější měřidlo řadíme posuvné měřidlo, protože s ním snadno změříme mnoho různých rozměrů, kdy se jeho přesnost pohybuje v řádech desetin milimetrů, což je většinou dostačující. Pokud potřebujeme ještě přesnější měřidlo, tak potom můžeme použít třeba mikrometr.

digitální posuvka

Za zmínku stojí rozhodně digitalizace, protože ta hodně usnadňuje a zrychluje práci. Na těchto běžných měřidlech proto bývají digitální displeje, které nám okamžitě ukážou naměřenou hodnotu. Výpočetní technika se požívá také hojně u strojů, kdy takový NC stoj má také digitální ukazatel, kdy třeba na takové frézce ukazuje rozměry od určitého bodu ve třech osách, jenž si můžeme kdykoliv vynulovat.

Ocelové měrky

Měřící přístroje nemusí být rozhodně pouze pohyblivé, čehož jsou důkazem měrky Johansonky. Možná si po prohlédnutí řekněte, že vypadají jako běžné kvádry, ovšem vynikají ve své přesnosti, jenž může být třeba až v řádu tisícin milimetrů. Máme hned několik stupňů přesnosti, kdy záleží, k jakým účelům budeme měrky používat, aby nám plně postačovali.

měření hladiny

Vzhledem k tomu, že se jedná o pevné těleso, tak jeho míra je proto pevně daná. To znamená, že měrka má určitý rozměr, s kterým můžeme pracovat. Pokud chceme jiný, tak musíme použít zase jinou měrku. Z toho plyne, že pokud jich potřebujeme více, tak bychom měli uvažovat nad celou sadu. V ní je mnoho měrek Johansonek, a proto si stačí vybrat z kufříku potřebnou a potom už ji můžeme zvesela používat. Navíc sada je výhodnější z ekonomického hlediska než kupovat každý kus zvlášť. Není problém dokoupit držáky, jenž zajistí snadnou práci s těmito měrkami.