9. 4. 2023

Klasika aneb vše najednou

Od devene


Také jste na tom jako já, tedy že s mÄ›síÄním finanÄním rozpoÄtem v rámci možností vycházíte, ale sejdou-li se Vám v jednom mÄ›síci narozeniny tchynÄ›, dÄ›tská Å¡kola v přírodÄ› a doplatek za elektÅ™inu, je na to Vás rozpoÄet krátký? Co si poÄít? Komu vysvÄ›tlit, že nejsou peníze, tchyni Äi potomkovi? Nebo doufat, že zaplatíte-li pozdÄ›ji elektÅ™inu, nebude Vám odpojena? Můžete na to jít ale také zcela jinak. SlyÅ¡eli jste již nÄ›kdy slova půjÄka ihned?

Rozložte si splácení

Zkuste se u nás informovat, jaké možnosti se nyní na finanÄním trhu nabízejí. Rozmyslete si, zda Vám bude na pokrytí vÅ¡ech nákladů staÄit například jen rozložení do dvou mÄ›síců Äi radÄ›ji chcete splácet ménÄ› po delší dobu? Možností je celá Å™ada, záleží jen na Vás, kterou si vyberete jako tu svou nejlepší. Vyřízení nÄ›kterého produktu je možné i zcela jednoduÅ¡e, pÅ™es internet a staÄí Vám k tomu jen mobilní telefon a obÄanský průkaz. Doslova do pár minut již máte potÅ™ebné peníze k dispozici. Nevěříte? Zkuste to, nyní máte možnost využít například nabídku Kredito 24, kde je Äástka do 4000 KÄ pro nové klienty zcela zdarma.