30. 4. 2023

Jak vyzrát na přijímací zkoušky

Od devene

V polovině dubna se pro mnoho dětí ze základních škol uzavře hektické období plné stresu a učení. V té době se koná první kolo přijímacího řízení ke střednímu vzdělání a nezbyde než čekat, jak to celé dopadne. Co musí žáci vlastně splnit, aby se na střední školu či víceleté gymnázium dostal?
 matematický test
•     V současné době musí každý uchazeč splnit jednotnou přijímací zkoušku, která je ale pouze částí celého přijímacího řízení. Její výsledek se na celkovém hodnocení podílí minimálně 60 %.
•     Každá škola se dále může o přijetí či nepřijetí uchazeče rozhodovat na základě dalších kritérií, která si nastaví. Například výsledky předchozího vzdělávání nebo umístění na soutěžích a olympiádách.
•     Důležitou roli mohou mít školní přijímací zkoušky a pohovory.Ty si jednotlivé školy tvoří a vyhodnocují dle vlastního uvážení a jejich výsledek může v celkovém hodnocení dosáhnout až 40 %.
 nuda u učení

Specifika jednotné zkoušky

 
•     Vychází se z předpokladu, že žáci mají dobře osvojené učivo základní školy. Je nutné zvládnout dva didaktické testy z předmětů český jazyk a literatura a matematika a její aplikace.
•     Všechny pomůcky kromě propisovací tužky a rýsovacích potřeb jsou zakázány, nikdo nesmí používat kalkulačku, tabulky či Pravidla českého pravopisu.
•     V obou testech je maximální bodová hranice, a sice 50 bodů. Časový limit je 60 minut pro češtinu a 70 minut pro matematiku.
•     Místem konání zkoušky je přímo škola, kterou si uchazeč vybral.
 
Pro představu o tom, jak konkrétní testy vypadají, je dobré projít si nějaké z minulých let. Materiály ke stažení je možné najít přímo na stránkách společnosti Cermat. Pokud se žáci předem seznámili se strukturou didaktických testů, budou rozhodně ve výhodě oproti těm, kteří to neudělali. Forma je totiž pořád stejná, takže pokud ji znáte, ušetříte spoustu času. Už jenom samotné zorientování se v pokynech nějakou dobu trvá, zvláště, když jste je nikdy předtím neviděli. Pokud se žáci nechtějí nebo nezvládají připravovat na zkoušky sami, existuje mnoho přípravných kurzů speciálně zaměřených přímo v tomto směru. Většinou je nabízejí i střední školy, kam se děti chtějí hlásit.